Somewhere over the rainbow

2020

The series is a further development of the artist’s practice, which is based on the idea of breaking the “fourth wall” through the amplification of the technical structures of works of art. The painting technique that demystifies works of art does not try to appear as a perspective image, but as a physical object. This is amplified by the structural parts of the installation. Paintings lightly depict, for example, horizon or mountain motifs that call into question how well we can perceive the world when, in reality, we are exposed to unambiguous conventional terms and visual language that only describe the characteristics of the world.

The project consists of paintings, wooden structures and various found or ready-made bought materials. 

Seeria on edasiarendus kunstnikupraktikast, mis toetub “neljanda seina” lõhkumise ideele läbi kunstiteoste tehniliste struktuuride võimenduse. Kunstiteoseid demüstifitseeriv maalitehnika ei ürita mõjuda perspektiivse pildina, vaid füüsilise objektina. Seda võimendavad konstruktsioonilised installatsiooni osad. Maalid kujutavad kergekäeliselt näiteks horisonti või mäestikumotiive, mis seavad kahtluse alla kui hästi me maailma ennast tajuda suudame, kui tegelikkuses puutume kokku üheselt mõistetavate kokkuleppeliste terminite ja visuaalse keelega, mis ainult maailma omadusi kirjeldavad.

Projekt koosneb maalidest, puitstruktuuridest ning muudest leitud ja/või valmiskujul ostetud materjalidest.

uicookies.com

uicookies.com

uicookies.com

uicookies.com

uicookies.com

uicookies.com

uicookies.com

uicookies.com

uicookies.com

© 2017 uiCookies:Connect. All Rights Reserved.