Robin Ellis Meta

Homepage
Instagram
Facebook

2017-ongoing

Robin Ellis Meta is a fictional artist created by Kristen Rästas, Kelli Gedvil and Anu Lehis. The project started off as a social media persona whose real identity was secret. Robin creates ironic posts of modern life and of the local art scene on different social media platforms. These are, for example, Instagram posts and video blogs. Robin’s creation is spam-like. Robin creates photographic images in a recognizable aesthetic that appear as if they were taken randomly. These images refer to virtual life, media consumption and the art scene. The common place is a search for dysfunctionality, like, for example, errors of media devices or the idiosyncrasy of commercials. Robin’s (half) fictional art provokes boundaries in art and social media. Other artists and common style trends inspired the creation of the artist. The goal of the project is to set aside one’s own ego from the art. By doing this, it is possible to act as an example of a young Estonian internet-based artist and to prove the power of aesthetics and artists persona in art works. Robin has over 1200 friends on Facebook. This friend’s circle includes most of the Estonian art scene and people working in other fields of local culture. 

The exhibition “U+1F6AE” had four stainless steel trash bins that held inside blue LED-light sound systems. These speakers would shout out words “trash”, “scum”, “garbage” and “rubbish”. The basement floor had three projection video installation. The first half of the video was a static blue screen. The second half was a narrative video blog giving out instructions on how to be an artist.  The following show “New Year, New Me” took place in a made up gallery called Post-Gallery. We exhibited a selection of twenty plexiglass prints of Robin’s Instagram photography. The first room had a video work on a TV monitor that played a static error and showed cracks on the screen surface. We made the back room of the gallery into a black box that displayed a new single projection montage of Robin’s video blog from “U+1F6AE”. 

Robin Ellis Meta on fiktsionaalne kunstnik, kelle taga on Kristen Rästas, Kelli Gedvil ja Anu Lehis. Robin sai alguse sotsiaalmeedia persoonana ning tema tegelik isiksus oli salastatud kuni esimese isiknäituseni. Robini väljunditeks on näiteks Instagrami jäädvustused ja videoblogid. Tema loomingut võib pidada spämmiks. Ta taastoodab sarnase esteetikaga pilte, millest enamus on tahtlikult loodud näima kui oskamatult ja suvaliselt fotografeeritud objektid. Kujutised viitavad enamasti virtuaalsele elule, meedia tarbimisele ning kohalikule kunstielule. Läbiv joon nendes teemades on mingisuguse düsfunktsionaalsuse otsimine. Tihti kujutavad need fotod tehnika rikkeid või meediareklaamide idiosünkraasiat. Robin ning tema (pool-)fiktsionaalne kunst provotseerivad piire nii kunstis kui sotsiaalmeedias. Robin on loodud inspireerituna eesti kaasaegsetest kunstnikest ning populaarsetest stiilitrendidest. Projekti eesmärk oli eraldada isiklik ego kunstist, luues kaasaegse kunstniku näidispersoon ning tõestada esteetika ja imidži mõju loomingus. Kuni tänaseni on Robinil facebookis üle 1200 sõbra, kelle seas on ka valdav osa eesti kunsti- ja kultuuritegelasi.

Näitusel „U+1F6AE“ olid neli roostevabast terasest prügikasti, mille sees olid sinise LED-valgustiga kõlarid. Teatud minutite vältel hüüdsid need välja sõnu „trash“, „scum“, „garbage“ ja „rubbish“. Keldrikorrusel oli kolme projektsiooniga videoinstallatsioon, mille esimene pool oli ekraanisäästja stiilis staatiline video ning teine pool oli Robini narratiivne videoblogi, mis jagab õpetussõnu kunstnikuks olemise kohta. Näitus „New Year, New Me“ leidis aset väljamõeldud galeriis Post-Gallery. Galerii esimeses ruumis oli kakskümmend pleksiklaasi trükist. Need kujutised olid väljavõtted Robini Instagrami postitustest. Ruumi keskel oli televiisor mis mängis staatilist riket kujutavat videot. Teises ruumis oli videoprojektsioon, mis oli edasiarendus „U+1F6AE“ näituse videoinstallatsioonist.uicookies.com

uicookies.com

uicookies.com

uicookies.com

uicookies.com

uicookies.com

uicookies.com

uicookies.com

Photos: Isabelle Arthuis

uicookies.com

uicookies.com

uicookies.com

uicookies.com

© 2017 uiCookies:Connect. All Rights Reserved.